Christian Scholz

Privatdruck, Schweiz 2020

Čtvrtek 12. září 2024 od 18:00 h

Český Honorární konzulát v Zürichu, Freigutstrasse 27

Kafka přede dveřmi fotografie

Přednáška s obrazovými tabulemi Christiana Scholze z Kafkova cyklu

Franz Kafka, jehož 100. výročí úmrtí jsme si připomněli 3. června 2024, bral obrazový zákaz v židovské tradici vážně, přinejmenším pociťoval jistou nedůvěru k vizuálním vjemům. Proti tomuto odstupu, studu a tíseň stála jeho zvědavost. Téměř se dotýkal reality kolem sebe tak, že ho často přepadala úzkost a strach. Na druhou stranu vnímal realitu jako pobídku k okamžitému, ještě tu noc nevázanému psaní, a to nepochybně "v obrazech". Sám nikdy žádnou fotografii nepořídil, ale nechal se "stát" jednotlivé portréty a rodinné snímky.

Fotograf Christian Scholz sleduje různé rozpory pražského právníka a básníka. To především tím, že ve fotografických obrazech prožívá to, co Kafka v Praze pravděpodobně viděl. Výsledky nám ukáže tento večer. Dveře k poezii se Franzi Kafkovi otevřely a on se stal světově proslulým, dveře k fotografii ale zůstaly zavřené.


www.christianscholz.ch

www.theportraits.ch