Školáci

Ve školním roce 2021/22 probíhá výuka ve čtyřech paralelních skupinách:

1. třída - Martina Kalina

2. třída - Helena Masaříková

3. třída -Jana Rainová

4. + 5.třída - Lucie Polášková

Hlavní důraz klademe na jedné straně na rozvoj slovní zásoby, komunikaci, vyjadřovací schopnosti, práci s textem, jeho čtení, pochopení a na straně druhé se věnujeme systematickému výkladu pravopisu českého jazyka.

Rodiče po každé lekci dostanou od učitele email s informací o dění ve výuce a krátkým domácím úkolem. Mohou se tak s dětmi doma ještě k jednotlivým tématům vrátit a navázat na ně. Ukázku najdete v příloze.Díky akreditaci Bildungsdirektion Kantonu Zürich dostávají děti od 2.třídy známku z češtiny na švýcarské vysvědčení.