Školáci

Ve školním roce 2020/21 probíhá výuka ve čtyřech paralelních skupinách:

Školáci (1. třída) Helena Masaříková

Školáci (2. třída) Jana Rainová

Školáci (3. třída) Lucie Polášková

Školáci (4.) Martina Kalina

Hlavní důraz klademe na jedné straně na rozvoj slovní zásoby, komunikaci, vyjadřovací schopnosti, práci s textem, jeho čtení, pochopení a na straně druhé se věnujeme systematickému výkladu pravopisu českého jazyka.

Rodiče po každé lekci dostanou od učitele email s informací o dění ve výuce a krátkým domácím úkolem. Mohou se tak s dětmi doma ještě k jednotlivým tématům vrátit a navázat na ně. Ukázku najdete v příloze.Díky akreditaci Bildungsdirektion Kantonu Zürich dostávají děti od 2.třídy známku z češtiny na švýcarské vysvědčení.