Masarykův Fond

"Láska musí být účinná. Musíme pro bližního něco udělat, proň pracovat"

T.G.M.: Ideály humanitní

Výzva k dobročinnému příspěvku do Masarykova fondu

Masarykův fond se hlásí celou svou činností k humanitním myšlenkám T. G. Masaryka. Je pokračovatelem fondu téhož jména, který byl založen v Curychu 7. března 1930 k 80. narozeninám TGM.

Je podpůrným zařízením, které usiluje (ve spolupráci se Svazem spolků a jeho členy) o řešení naléhavých sociálních případů našich krajanů, trvale žijících ve Švýcarsku.

O příspěvcích rozhoduje dvakrát ročně nezávislá devítičlenná komise.

Příjmy fondu tvoří finanční dary jednotlivců nebo veřejných organizaci a každoroční sbírka pořádaná při příležitosti narozenin TGM mezi našimi krajany ve Švýcarsku. 

Můžete přispět jakoukoli částkou.