Vyučující

Mgr. Alena Pajasová

ředitelka České školy a vyučující 1. třídy

koordinátorka HSK tschechisch pro Kanton Zürich

Alena Pajasová je absolventkou magisterského studia Pedagogické fakulty UK, obor učitelství 1. stupně ZŠ a bakalářského studia Matematicko-fyzikální fakulty UK, obor matematika.

Od dětství se věnuje tanci a její kroky po ukončení studia vedly tímto směrem. Dvanáct let působila v ČR jako pedagog tance v pražských mezinárodních školkách a školách Modré nebe, Green Tree, Bumble Bee, ISP, ve kurzech pro dospělé Dance Perfect a ProART. Vyučovala taneční kurzy pro děti od 1 do 16 let, stejně jako kurzy současného tance pro dospělé. Byla spoluzakladatelkou mezinárodní školky Modré Nebe, kde pracovala jako manažerka a učitelka tance. Zároveň v letech 2004-2015 působila jako profesionální tanečnice ProART Company a ředitelka mezinárodního ProART festivalu. Vystupovala v projektech v ČR, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, Maďarsku, Portugalsku, Francii, Anglii, Izraeli a Jižní Koreji.

Alena je matka dvou dětí Báry *2007 a Jakuba *2009. Od roku 2010 žije ve Švýcarsku, kde vyučuje tanec pro děti a jógu pro děti i dospělé. Od září 2013 vyučuje v České škole a od ledna 2014 v Předškolce.

Mgr. Martina Kalina

vyučující třídy školáků (2.třída)

vystudovala speciální pedagogiku na UK v Praze a anglický jazyk a literaturu na UJEP v Ústí nad Labem. Své bohaté pedagogické zkušenosti získala působením ve speciálním, základním středním a vysokém školství. Kromě průběžného vzdělávání absolvovala také zahraniční stáž v Montessori Kindergarten v rakouském Salzburgu a zúčastnila se ročního výměnného programu v rámci

Fulbrightovy nadace v americkém Michiganu, kde pracovala jako učitelka na Comstock Middle School.V posledních letech vyučovala angličtinu na Gymnáziu v Mostě, kde rovněž působila jako speciální pedagog a metodicky vedla práci se žáky vyžadující speciální přístup.

Martina žije od ledna 2016 v Zurichu, kam se přestěhovala za manželem. Pracuje tu jako učitelka angličtiny na Primarschule.

Od srpna 2016 do července 2019 působila jako vyučující v Předškolce, od srpna 2017 učí v České škole.

Lucie Nicot

vyučující ve třídě školáků (4.+5. třída)

Lucie studovala Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor učitelství 1. stupně ZŠ se specializací na anglický jazyk. V posledním ročníku magisterského studia využila možnosti vycestovat do zahraničí a však díky pracovní nabídce se již domů nevrátila. Ve Švýcarsku žije a pracuje od roku 2013. Své zkušenosti nasbírala jako asistentka pedagoga v mezinárodní škole Notre Dame du Lac v Ženevě a v jedné z nejstarších a největších mezinárodních škol na světě International school of Geneva. Zde také byla součástí týmu školní družiny. Lucie absolvovala roční kvalifikační kurz určený pro asistenty pedagoga a školení, kde se seznámila s výukovými principy Montesorri pedagogiky. V květnu 2019 se přestěhovali společně s přítelem do Curychu. Pracuje tu jako asistentka pedagoga v mezinárodní škole Inter-Community School Zürich. Od srpna 2019 je učitelkou v Předškolce a České škole.

Mgr. Helena Masaříková

vyučující třídy školáků (3. třída)

Helena vystudovala učitelství historie a základů společenských věd. V navazujícím magisterském studiu se věnovala oboru Kulturní dějiny. Po absolvování vysoké školy pracovala v turistickém a vzdělávacím centru Dolní Vítkovice v Ostravě.

Ve Švýcarsku žije spolu s partnerem od srpna 2016. V Zürichu několik let pracovala v jeslích Kinderhaus Seebach a absolvovala několik vzdělávacích kurzů týkajících se především Montessori pedagogiky a rozvoje kreativity dětí.

Od dubna 2018 vyučuje v České škole a v Předškolce.


Ing. Tereza Cloughesy

vyučující třídy předškoláků (2.KG)

Pochází z Prahy, kde vystudovala obor ekonomické informace a kontrola na fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Poté pracovala v auditním oddělení poradenské společnosti KPMG v Praze. Je matkou tří dcer (*1998, 2000 a 2002). V roce 2007 se s rodinou přestěhovala do Švýcarska. Od roku 2015 bydlí v Rüschlikonu.

V Zürichu absolvovala několik vzdělávacích kursů s pedagogickým zaměřením (HSK, Religionspädagogik). Ve školním roce 2015/16 a 2016/17 pracovala jako zastupující učitelka ve školce v České škole bez hranic ve Wallisellenu. Od srpna 2017 vyučuje v České škole a v Předškolce.

Emílie Benglová

vyučující třídy předškoláků (1.KG)

Emílie je absolventkou Integrované střední školy se zaměřením na obchod a marketing a jednoleté pomaturitní jazykové školy. Po škole pracovala Na Okresním úřadě v Děčíně - referát zdravotnictví a finanční referát. Ve snaze být více v kontaktu s lidmi se přestěhovala do Prahy, kde našla uplatnění v personální a následně v cestovní agentuře.

Od roku 2007 žije ve Švýcarsku a plně se věnuje svým 3 dětem - Danielovi (*2005), Marii Anně (* 2006) a Davidovi (*2009).

Od srpna 2014 vyučuje v České škole, od srpna 2016 také v Předškolce.

Šárka Dumišincová

Divadelně-muzikálový klub

Šárka vystudovala pražskou konzervatoř, obor populární zpěv. Má bohaté jevištní zkušenosti, od roku 2020 žije ve Švýcarsku, vyučuje zde zpěv, klavír a organizuje muzikálové tábory.

Od srpna 2022 vyučuje v České škole Divadelně-muzikálový klub