Povinná školní docházka v ČR

Na této stránce najdete velmi stručně základní informace k plnění povinné školní docházky pro děti žijící v zahraničí.

Povinnost dokládat školní docházku platí pro občany ČR

Rodiče s dětmi, na které se v ČR vztahuje povinná školní docházka, mají povinnost:

1. přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce,

2. pečovat o povinnou školní docházku žáka.

Pokud rodiče tuto svou povinnost nesplní, dopouštějí se přestupku podle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona. Z toho plyne pro rodiče, kteří odešli nebo odcházejí do zahraničí, nutnost oznamovat do ČR, kde bylo dítě přihlášeno k povinné školní docházce a jakým způsobem jejich dítě plní povinnou školní docházku.

Školský zákon stanoví, jakým způsobem mají rodiče svou oznamovací povinnost splnit, tedy:

1.přihlášením dítěte do kmenové školy a následným oznamováním kmenové škole, nebo

2. oznamováním ministerstvu (do 31. 8. 2017 tato možnost neexistovala a všichni žáci museli být povinně zapsáni do kmenové školy).

CELÝ ČLÁNEK (MŠMT)

Rodiče mohou zvolit, zda dítě zapíšou na konkrétní základní školu, nebo bez zápisu na školu budou docházku dokládat přímo na MŠMT (Ministrstvo školství).

Termíny zápisu jsou obvykle v lednu/únoru toho roku, kdy dítě od září nastupuje do první třídy.

Způsoby doložení školní docházky

a) zasílání kopie vysvědčení ze zahraničí s překladem každý rok

b) plnění rozdílových zkoušek každý rok nebo jednou za dva roky v kmenové škole

c) návštěva instituce v zahraničí, která je akreditována od MŠMT (např. ve švýcarsku Česká škola bez hranic)

Další odkazy

MŠMT přehled

Dokládání plnění povinné školní docházky žáka bez kmenové školy