Historie České školy

S výukou českého jazyka jsme na popud českých maminek  začali v srpnu roku 2012 v Puzzles Centre for Kids v Gattikonu. 

V novém školním roce jsme v srpnu 2013 otevřeli třídy dvě, předškoláky a školáky. Z kapacitních důvodů bylo potřeba větších prostor, které nám nabídla LIPSCHULE nacházející se v Zürich Wollishofen. V důsledku zvýšeného zájmu o skupinku předškoláků se v březnu 2014 otevřela 2. skupinka předškoláků, přesídlili jsme do Schulhaus Kopfholz v Adliswilu. 

Spolek ČKZ se od srpna 2015 stal vykonavatelem HSK (Heimatliche Sprache und Kultur) - výuky českého jazyka v kantonu Zürich a tím i  kontaktní institucí pro školský úřad kantonu Zürich. Znamená to, že v oblasti HSK výuky došlo ke spojení dvou do té doby na sobě nezávislých českých škol, české školy organizované ČKZ se sídlem v Adliswilu a České školy bez hranic (ČŠBH), která paralelně vedle HSK výuky nadále provádí výuku dle mezinárodního programu ČŠBH, který co se náplně, náročnosti a časové dotace týče, přesahuje podmínky HSK výuky.

Výuka češtiny v kantonu Zürich tak probíhá ve dvou lokalitách, v Adliswilu (Schulhaus Kopfholz) a v Centru Čechů a Slováků v Zürich Oerlikon (ČŠBH). Výuky se účastní celkem více než 100 dětí, vyučuje tým více než deseti učitelek. Funkci koordinátora HSK pro českou skupinu pro kanton Zürich vykonává Alena Pajasová.

Žáci, kteří navštěvují HSK výuku, získávají od 2. třídy na švýcarské školní vysvědčení známku z českého jazyka. Známku uděluje učitel češtiny, vyplněný formulář tzv. Attest für Unterricht in HSK předává rodičům k předání třídnímu učiteli dítěte, který ji zapisuje na vysvědčení jako předmět HSK Muttersprache Tschechisch. 

Naší snahou a přáním je udržet si dlouhodobě komfort v podobě výukových skupin s malým množstvím žáčků, kde se můžeme plně věnovat individuálním potřebám dítěte. Po mnoha letech práce s dětmi hovořícími česky v okolí Zürichu, s různým rodinným pozadím a jazykovým zázemím si stále více uvědomujeme, jak pestrá paleta úrovně jazyka se před námi otevírá a jaké šance v jeho udržení a zlepšení nám naše vzájemné setkávání dává. Vše je umocněno skutečností, že my samy máme děti, kterým bychom chtěly náš rodný jazyk na co nejlepší možné úrovni předat.