Předškoláci

Ve výuce pro předškoláky klademe hlavní důraz na rozvoj slovní zásoby a kultivovanou komunikaci. Věnujeme se rozvoji grafomotorických dovedností a postupně poznáváme písmena české abecedy. Každá hodina je členěna na několik částí, má své hlavní téma, které se dotýká tradic, kultury, zdraví, témat z prvouky atd. Děti pracují s českými pracovními sešity určenými pro mateřské školy a dalšími doplňkovými materiály. Jako prostředky výuky slouží také hry, výtvarné činnosti, zpívání nebo poslech čteného textu.

Rodiče po každé lekci dostanou od učitele email s informací o dění ve výuce a krátkým domácím úkolem. Mohou se tak s dětmi doma ještě k jednotlivým tématům vrátit a navázat na ně. Ukázku najdete v příloze.