Lidé

Členové výboru Českého klubu Zurich

Mgr. Alena Pajasová

předsedkyně

Alena Pajasová je absolventkou magisterského studia Pedagogické fakulty UK, obor učitelství 1. stupně ZŠ a bakalářského studia Matematicko-fyzikální fakulty UK, obor matematika.

Od dětství se věnovala tanci a její kroky po ukončení studia vedly tímto směrem. Dvanáct let působila jako pedagog tance v pražských mezinárodních školkách a školách Modré nebe, Green Tree, Bumble Bee, ISP, v kurzech pro dospělé Dance Perfect a ProART. Byla spoluzakladatelkou mezinárodní školky Modré Nebe, kde pracovala jako manažerka a učitelka tance. Zároveň v letech 2004-2015 působila jako profesionální tanečnice ProART Company a ředitelka mezinárodního ProART festivalu. Vystupovala v projektech v ČR, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, Maďarsku, Portugalsku, Francii, Anglii, Izraeli a Jižní Koreji.

Alena je matka dvou dětí Báry (*2007) a Jakuba (*2009). Od roku 2010 žije ve Švýcarsku, kde vyučuje tanec pro děti a jógu pro děti i dospělé. Od září 2013 učí v České škole a od ledna 2014 v Předškolce. Byla u zrodu Českého Klubu, kde od jeho založení v červnu 2014 působí jako jeho předsedkyně.

Bc. Romana Fuhrer

místopředsedkyně

Romana Fuhrer žije od roku 1996 ve Švýcarsku. Je absolventkou bakalářského studia komunikace na ZHAW v Zürichu. Pracovala především v reklamě a finančním sektoru v Zürichu. Romana se zajímá o jógu, byla spoluorganizátorkou Yogatag Zürich v roce 2009 a navštívila Yoga International Festival v indické Rishikeshi. Je matkou syna Toma (*2010).

Ing. Petra Bulánková

účetní

Petra Bulánková vystudovala Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze se specializacemi Bankovnictví a pojišťovnictví a Daně v podnikání. Je také absolventkou oboru Oceňování majetku podniku na Institutu oceňování majetku při VŠE.

V současné době žije Petra se svou rodinou ve švýcarském Horgenu a věnuje se svým dvěma dětem (*2011 a *2014).

Mgr. Helena Masaříková

Sekretariát a účetnictví

Helena vystudovala učitelství historie a základů společenských věd. V navazujícím magisterském studiu se věnovala oboru Kulturní dějiny. Po absolvování vysoké školy pracovala v turistickém a vzdělávacím centru Dolní Vítkovice v Ostravě.

Ve Švýcarsku žije spolu s partnerem od srpna 2016. V Zürichu několik let pracovala v jeslích Kinderhaus Seebach a absolvovala několik vzdělávacích kurzů týkajících se především Montessori pedagogiky a rozvoje kreativity dětí.

Od dubna 2018 vyučuje v České škole a v Předškolce.
Od
roku 2020 spolupracuje v přípravě kulturních akcí a v administrativních věcech pro ČKZ a od června 2021 se stala také členkou výboru a převzala správu účetnictví.