Lidé

Členové výboru Českého klubu Zurich

Mgr. Alena Pajasová

předsedkyně

Alena Pajasová je absolventkou magisterského studia Pedagogické fakulty UK, obor učitelství 1. stupně ZŠ a bakalářského studia Matematicko-fyzikální fakulty UK, obor matematika.

Od dětství se věnovala tanci a její kroky po ukončení studia vedly tímto směrem. Dvanáct let působila jako pedagog tance v pražských mezinárodních školkách a školách Modré nebe, Green Tree, Bumble Bee, ISP, v kurzech pro dospělé Dance Perfect a ProART. Byla spoluzakladatelkou mezinárodní školky Modré Nebe, kde pracovala jako manažerka a učitelka tance. Zároveň v letech 2004-2015 působila jako profesionální tanečnice ProART Company a ředitelka mezinárodního ProART festivalu. Vystupovala v projektech v ČR, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, Maďarsku, Portugalsku, Francii, Anglii, Izraeli a Jižní Koreji.

Alena je matka dvou dětí Báry (*2007) a Jakuba (*2009). Od roku 2010 žije ve Švýcarsku, kde vyučuje tanec pro děti a jógu pro děti i dospělé. Od září 2013 učí v České škole a od ledna 2014 v Předškolce. Byla u zrodu Českého Klubu, kde od jeho založení v červnu 2014 působí jako jeho předsedkyně.

Bc. Romana Fuhrer

místopředsedkyně

Romana Fuhrer žije od roku 1996 ve Švýcarsku. Je absolventkou bakalářského studia komunikace na ZHAW v Zürichu. Pracovala především v reklamě a finančním sektoru v Zürichu. Romana se zajímá o jógu, byla spoluorganizátorkou Yogatag Zürich v roce 2009 a navštívila Yoga International Festival v indické Rishikeshi. Je matkou syna Toma (*2010).

Ing. Petra Bulánková

účetní

Petra Bulánková vystudovala Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze se specializacemi Bankovnictví a pojišťovnictví a Daně v podnikání. Je také absolventkou oboru Oceňování majetku podniku na Institutu oceňování majetku při VŠE.

V současné době žije Petra se svou rodinou ve švýcarském Horgenu a věnuje se svým dvěma dětem (*2011 a *2014).

Mgr. Helena Masaříková

sekretariát a účetnictví

Helena vystudovala učitelství historie a základů společenských věd. V navazujícím magisterském studiu se věnovala oboru Kulturní dějiny. Po absolvování vysoké školy pracovala v turistickém a vzdělávacím centru Dolní Vítkovice v Ostravě.

Ve Švýcarsku žije spolu s partnerem od srpna 2016. V Zürichu několik let pracovala v jeslích Kinderhaus Seebach a absolvovala několik vzdělávacích kurzů týkajících se především Montessori pedagogiky a rozvoje kreativity dětí.

Od dubna 2018 vyučuje v České škole a v Předškolce.
Od
roku 2020 spolupracuje v přípravě kulturních akcí a v administrativních věcech pro ČKZ. Od června 2021 se stala členkou výboru a převzala správu účetnictví.

Mgr. Kateřina Máčel

marketing a kultura

Po studiu na střední umělecké škole grafické se dále věnovala studiu bakalářského programu Management výtvarné kultury na Pedagogické fakultě ZČU. Magisterské studium dokončila na UTB ve Zlíně, obor Multimediální komunikace. Následující tři roky žila v Austrálii. Po návratu do ČR pracovala v reklamní agentuře Young&Rubicam. V roce 2014 se s rodinou přesunula do Vídně.

Od roku 2015 žije ve Švýcarsku, věnuje se svým třem dětem, charitativnímu projektu DOMA a správě sociálních sítí. S ČKZ na organizaci kulturních akcí spolupracuje od roku 2021, v roce 2022 se stala také členkou výboru.

Ljuba Maliková

kulturní sekce

Ljuba kdysi dávno vystudovala odbornou matematiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně. Po příchodu do Švýcarska po delší rodinné přestávce absolvovala mj. kurzy managementu NGO a pote 15 let zastávala funkci vedoucí férového obchodu Canto Verde v Zürichu Höngg. V rámci této činnosti pořádala 15 let v prostorách obchodu kulturní večery, navazovala kontakty s umělci a získavala zkušenosti i na tomto poli působení.

V Zürichu žije od roku 1982, má dva dospelé syny a je šťastnou babičkou tří vnoučat, kterým ráda zpivá moravské lidové písničky. Jako členka kulturní sekce Českého klubu se aktivně věnuje organizaci akcí, které seznamují švýcarské obecenstvo s českou kulturou a také přispívají k seznamování umělců obou zemí a možná i vzniku nových společných evropských projektů.