Lidé

Členové výboru Českého klubu Zurich

Mgr. Alena Pajasová 

předsedkyně spolku ČKZ
ředitelka České školy a Předškolky
učitelka

Alena Pajasová je absolventkou magisterského studia Pedagogické fakulty UK, obor učitelství 1. stupně ZŠ a bakalářského studia Matematicko-fyzikální fakulty UK, obor matematika.

Dvanáct let působila v ČR jako pedagog tance v pražských mezinárodních školkách a školách Modré nebe, Green Tree, Bumble Bee, ISP, ve kurzech pro dospělé Dance Perfect a ProART. Zároveň v letech 2004-2015 působila jako profesionální tanečnice ProART Company a ředitelka mezinárodního ProART festivalu. 

Od roku 2010 žije s rodinou a dvěma dětmi ve Švýcarsku, kde vyučuje tanec a jógu pro děti i dospělé. 

Byla u zrodu Českého Klubu, kde od jeho založení působí jako jeho předsedkyně a ředitelka České školy i Předškolky. Českému klubu věnuje velkou část svého času a energie po celou dobu jeho existence. Od září 2013 vyučuje v České škole a od ledna 2014 v Předškolce. Řídí tým učitelů, věnuje se projektům, kultuře, organizačním i administrativním věcem. V posledních letech je také aktivní na poli mezinárodní spolupráce. Zastupuje české školy na kantonální úrovni jako koordinátorka HSK-tschechisch, je členkou výboru kantonální konference HSK a členkou výboru Spolku učitelů HSK v kantonu Zürich. 

Mgr. Helena Masaříková

členka výboru ČKZ
učitelka v České škole

Helena vystudovala učitelství historie a základů společenských věd. V navazujícím magisterském studiu se věnovala oboru Kulturní dějiny. Po absolvování vysoké školy pracovala v turistickém a vzdělávacím centru Dolní Vítkovice v Ostravě. 

Ve Švýcarsku žije spolu s manželem od srpna 2016.  V Zürichu několik let pracovala v jeslích Kinderhaus Seebach a absolvovala několik vzdělávacích kurzů týkajících se především Montessori pedagogiky a rozvoje kreativity dětí. 

Od dubna 2018 vyučuje v České škole a v Předškolce.
Od roku 2020 spolupracuje v přípravě kulturních akcí a v administrativních věcech pro ČKZ, ve letech 2021-2023 také převzala správu účetnictví. Od června 2021 se stala členkou výboru ČKZ.

Mgr. Kateřina Máčel

členka výboru ČKZ - marketing a kultura
zastupující učitelka v České škole i Předškolce

Po studiu na střední umělecké škole grafické se dále věnovala studiu bakalářského programu Management výtvarné kultury na Pedagogické fakultě ZČU. Magisterské studium dokončila na UTB ve Zlíně, obor Multimediální komunikace. Následující tři roky žila v Austrálii. Po návratu do ČR pracovala v reklamní agentuře Young&Rubicam. V roce 2014 se s rodinou přesunula do Vídně.

Od roku 2015 žije ve Švýcarsku, věnuje se svým třem dětem, charitativnímu projektu DOMA a správě sociálních sítí. S ČKZ na organizaci kulturních akcí spolupracuje od roku 2021, v roce 2022 se stala také členkou výboru. 

Lucie Nicot

členka výboru ČKZ - kalendář akcí, administrativa
učitelka v České škole

Lucie studovala Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor učitelství 1. stupně ZŠ se specializací na anglický jazyk. V posledním ročníku magisterského studia využila možnosti vycestovat do zahraničí a díky pracovní nabídce se již domů nevrátila. Od roku 2013 do roku 2023 působila jako asistentka pedagoga ve třech různých mezinárodních školách v Ženevě & Curychu. Nyní pracuje jako Office Manager.

V květnu 2019 se přestěhovali společně s manželem do Curychu. Od srpna 2019 je učitelkou v Předškolce a České škole. S ČKZ spolupracuje od roku 2022, v roce 2023 se stala také členkou výboru.

Mgr. Jana Štěpánek

členka výboru ČKZ - fundraising
učitelka v Předškolce

Jana  je absolventkou bakalářského studia Lektorství německého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně a magisterského studia Sociální pedagogika na UK v Praze. Pedagogické zkušenosti nasbírala nejen  v česko-německé školce Kids Company Praha, kde pracovala  3 roky jako pedagog,ale už při studiích,kdy se věnovala vedení volnočasových aktivit (sportovní kroužek, zobcová flétna, německý jazyk, kurzy in-line bruslení) pro děti od 4 do 10 let a dospělé  a letní měsíce trávila jako instruktor na letních táborech.

Ve Švýcarsku žije od února 2015. V České škole vyučovala od srpna 2015, v Předškolce od srpna 2016. Po roční pauze v roce 2018 vyučuje opět od ledna 2019 v České škole a od srpna 2019 v Předškolce. Od roku 2023 je také členkou výboru.

Spolupracovníci a zaměstnanci ČKZ

Markéta Zöllner

účetní

Markéta vystudovala Vyšší odbornou školu mezinárodních vztahů v Praze, po jejímž ukončeni se v roce 2005 přestěhovala do Švýcarska. V průběhu let se našla v účetnictví, kterému se plně věnuje od roku 2018. V roce 2023 složila švýcarskou celostátní odbornou zkoušku a byl ji udělen titul Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidgenössischem Fachausweis.

Marketa je matkou dvou synů, a žije s manzelem v Curychu. Členkou spolku je od samého založení v roce 2014. Několik let zastávala funkci revizorky, od roku 2024 převzala správu účetnictví.

Emílie Benglová
učitelka v České škole a Předškolce

Emílie je absolventkou Integrované střední školy se zaměřením na obchod a marketing a jednoleté pomaturitní jazykové školy. Po škole pracovala Na Okresním úřadě v Děčíně - referát zdravotnictví a finanční referát. Ve snaze být více v kontaktu s lidmi se přestěhovala do Prahy, kde našla uplatnění v personální a následně v cestovní agentuře.

Od roku 2007 žije s rodinou a třemi dětmi ve Švýcarsku.

Od srpna 2014 vyučuje v České škole, od srpna 2016 také v Předškolce.

Mgr. Martina Kalina
učitelka v České škole

vystudovala speciální pedagogiku na UK v Praze a anglický jazyk a literaturu na UJEP v Ústí nad Labem. Své bohaté pedagogické zkušenosti získala působením ve speciálním, základním středním a vysokém školství. Kromě průběžného vzdělávání absolvovala také zahraniční stáž v Montessori Kindergarten v rakouském Salzburgu a zúčastnila se ročního výměnného programu v rámci Fulbrightovy nadace v americkém Michiganu, kde pracovala jako učitelka na Comstock Middle School. V posledních letech vyučovala angličtinu na Gymnáziu v Mostě, kde rovněž působila jako speciální pedagog a metodicky vedla práci se žáky vyžadující speciální přístup.

Martina žije s manželem ve Švýcarsku od roku 2016. Pracuje tu jako učitelka angličtiny na Primarschule v v Niederrohrdorf, kanton Aargau.

Od srpna 2016 do července 2019 působila jako vyučující v Předškolce, od srpna 2017 učí v České škole.

Ing. Tereza Cloughesy
učitelka v České škole a Předškolce

Pochází z Prahy, kde vystudovala obor ekonomické informace a kontrola na fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Poté pracovala v auditním oddělení poradenské společnosti KPMG v Praze. Je matkou tří dcer (*1998, 2000 a 2002). V roce 2007 se s rodinou přestěhovala do Švýcarska. Od roku 2015 bydlí v Rüschlikonu. 

V Zürichu absolvovala několik vzdělávacích kursů s pedagogickým zaměřením (HSK, Religionspädagogik). Ve školním roce 2015/16 a 2016/17 pracovala jako zastupující učitelka ve školce v České škole bez hranic ve Wallisellenu. Od srpna 2017 vyučuje v České škole a v Předškolce.

BcA. Eliška Zajícová
učitelka hudebního klubu české školy a učitelka v Předškolce

Eliška vystudovala bakalářské studium operního zpěvu na Vysoké škole umění (ZHdK - Zürcher Hochschule der Künste). Zpěvu se věnuje 20 let, získala řadu hudebních ocenění v mezinárodních soutěžích talentů, má za sebou celou řadu operních rolí a koncertů v ČR i v zahraničí. 20let se věnuje také hře na klavír a 10 let se věnuje učení dětí v oborech zpěv a klavír.

 Od roku 2019 žije ve Švýcarsku, vyučuje zde zpěv a klavír a pro ČKZ workshopy Hrátky s hudbou.

Od srpna 2023 vyučuje v České škole hudební klub, je asistentkou ve třídě předškoláků a od ledna 2024 vyučuje také v Předškolce.

Zdena Kyznarová

Zdena pochází z Brna. Protože ji baví komunikace s lidmi, pracovala jako obchodní zástupce marketinkové společnosti a poté vedla prodejnu s kávovým příslušenstvím. V roce 2011 odcestovala do Itálie kde se jí narodila dcera Amélie. Po třech letech se přestěhovala zpět do Čech, tentokrát do Tišnova a vystudovala školu se zaměřením na ekonomii. Následně na to pracovala jako asistentka ředitele ve výrobní firmě, kde měla na starost veškerý chod firmy, plánování výroby a administrativu. 

Při mateřské dovolené vypomáhala v  rodinném centru Studánka, zaměřeném na pohybové aktivity a kroužky pro batolata a děti předškolního věku.
Od září 2023 žije s rodinou ve Švýcarsku. Od března 2024 pracuje jako učitelka v Předškolce.