Lidé

Členové výboru Českého klubu Zurich

Mgr. Alena Pajasová 

předsedkyně

Alena Pajasová je absolventkou magisterského studia Pedagogické fakulty UK, obor učitelství 1. stupně ZŠ a bakalářského studia Matematicko-fyzikální fakulty UK, obor matematika.

Alena Pajasová je absolventkou magisterského studia Pedagogické fakulty UK, obor učitelství 1. stupně ZŠ a bakalářského studia Matematicko-fyzikální fakulty UK, obor matematika.

Dvanáct let působila v ČR jako pedagog tance v pražských mezinárodních školkách a školách Modré nebe, Green Tree, Bumble Bee, ISP, ve kurzech pro dospělé Dance Perfect a ProART. Zároveň v letech 2004-2015 působila jako profesionální tanečnice ProART Company a ředitelka mezinárodního ProART festivalu. 

Alena je matka dvou dětí Báry *2007 a Jakuba *2009. Od roku 2010 žije ve Švýcarsku, kde vyučuje jógu pro děti i dospělé. 

Českému klubu věnuje velkou část svého času a energie po celou dobu jeho existence. Od září 2013 vyučuje v České škole a od ledna 2014 v Předškolce. Řídí tým učitelů, věnuje se projektům, kultuře, organizačním i administrativním věcem. V posledních letech je také aktivní na poli mezinárodní spolupráce. Zastupuje české školy na kantonální úrovni jako koordinátorka HSK-tschechisch, je členkou výboru kantonální konference HSK a členkou výboru Spolku učitelů HSK v kantonu Zürich. Byla u zrodu Českého Klubu, kde od jeho založení v červnu 2014 působí jako jeho předsedkyně a ředitelka České školy.

Mgr. Helena Masaříková

sekretariát a účetnictví

Helena vystudovala učitelství historie a základů společenských věd. V navazujícím magisterském studiu se věnovala oboru Kulturní dějiny. Po absolvování vysoké školy pracovala v turistickém a vzdělávacím centru Dolní Vítkovice v Ostravě. 

Ve Švýcarsku žije spolu s partnerem od srpna 2016.  V Zürichu několik let pracovala v jeslích Kinderhaus Seebach a absolvovala několik vzdělávacích kurzů týkajících se především Montessori pedagogiky a rozvoje kreativity dětí. 

Od dubna 2018 vyučuje v České škole a v Předškolce.
Od roku 2020 spolupracuje v přípravě kulturních akcí a v administrativních věcech pro ČKZ. Od června 2021 se stala členkou výboru a převzala správu účetnictví.

Mgr. Kateřina Máčel

marketing a kultura

Po studiu na střední umělecké škole grafické se dále věnovala studiu bakalářského programu Management výtvarné kultury na Pedagogické fakultě ZČU. Magisterské studium dokončila na UTB ve Zlíně, obor Multimediální komunikace. Následující tři roky žila v Austrálii. Po návratu do ČR pracovala v reklamní agentuře Young&Rubicam. V roce 2014 se s rodinou přesunula do Vídně.

Od roku 2015 žije ve Švýcarsku, věnuje se svým třem dětem, charitativnímu projektu DOMA a správě sociálních sítí. S ČKZ na organizaci kulturních akcí spolupracuje od roku 2021, v roce 2022 se stala také členkou výboru. 

Lucie Nicot

kalendář akcí, administrativa

Lucie studovala Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor učitelství 1. stupně ZŠ se specializací na anglický jazyk. V posledním ročníku magisterského studia využila možnosti vycestovat do zahraničí a však díky pracovní nabídce se již domů nevrátila. Ve Švýcarsku žije a pracuje od roku 2013. Své zkušenosti nasbírala jako asistentka pedagoga v mezinárodní škole Notre Dame du Lac v Ženevě a v jedné z nejstarších a největších mezinárodních škol na světě International school of Geneva. Zde také byla součástí týmu školní družiny. Lucie absolvovala roční kvalifikační kurz určený pro asistenty pedagoga a školení, kde se seznámila s výukovými principy Montessori pedagogiky. 

V květnu 2019 se přestěhovali společně s manželem do Curychu. Pracuje tu jako asistentka pedagoga v mezinárodní škole Inter-Community School Zürich. Od srpna 2019 je učitelkou v Předškolce a České škole. S ČKZ spolupracuje od roku 2022, v roce 2023 se stala také členkou výboru. 

Mgr. Jana Rainová

fundraising

Jana  je absolventkou bakalářského studia Lektorství německého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně a magisterského studia Sociální pedagogika na UK v Praze. Pedagogické zkušenosti nasbírala nejen  v česko-německé školce Kids Company Praha, kde pracovala  3 roky jako pedagog,ale už při studiích,kdy se věnovala vedení volnočasových aktivit (sportovní kroužek, zobcová flétna, německý jazyk, kurzy in-line bruslení) pro děti od 4 do 10 let a dospělé  a letní měsíce trávila jako instruktor na letních táborech.

Ve Švýcarsku žije od února 2015. V České škole vyučovala od srpna 2015, v Předškolce od srpna 2016. Po roční pauze v roce 2018 vyučuje opět od ledna 2019 v České škole a od srpna 2019 v Předškolce. Od roku 2023 je také členkou výboru.

Ljuba Maliková

kulturní sekce

Ljuba kdysi dávno vystudovala odbornou matematiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně. Po příchodu do Švýcarska po delší rodinné přestávce absolvovala mj. kurzy managementu NGO a pote 15 let zastávala funkci vedoucí férového obchodu Canto Verde v Zürichu Höngg. V rámci této činnosti pořádala 15 let v prostorách obchodu kulturní večery, navazovala kontakty s umělci a získavala zkušenosti i na tomto poli působení. 

V Zürichu žije od roku 1982, má dva dospelé syny a je šťastnou babičkou tří vnoučat, kterým ráda zpivá moravské lidové písničky. Jako členka kulturní sekce Českého klubu se aktivně věnuje organizaci akcí, které seznamují švýcarské obecenstvo s českou kulturou a také přispívají k seznamování umělců obou zemí a možná i vzniku nových společných evropských projektů.