O nás

Český klub Zürich byl založen 1. dubna 2014.

Chtěli jsme tehdy organizačně a finančně zastřešit Českou školu, která tehdy už druhým rokem fungovala na privátní bázi.

Naším cílem je nabízet aktivity pro děti i dospělé, se zaměřením na českou kulturu a vzdělávání v českém jazyce. Spolupracujeme s dalšími organizacemi a krajanskými spolky. Jsme komunita převážně mladých lidí s dětmi, která je otevřená pro nové nápady.

Ve výčtu námi organizovaných pravidelných aktivit jsou Česká škola, skupina Krabbelgruppe, určená pro setkávání rodičů s dětmi, Předškolka pro děti od 2 do 4 let. Několikrát v roce organizujeme česká čtení pro děti ve veřejné knihovně, přivážíme z Česka divadelní soubory a pořádáme divadelní představení, společné výlety nebo víkendové akce pro rodiny s dětmi. Pro dospělé organizujeme literární večery a další akce. Spolupracujeme s řadou dalších organizací a krajanských spolků.

Jednou měsíčně rozesíláme emailový newsletter Novinky ČKZ, který informuje o připravovaných akcích v našem regionu. K odběru se můžete přihlásit zde.