ČKZ jakožto vykonavatel HSK-výuky českého jazyka v kantonu Zürich (Heimatliche Sprache und Kultur)

Datum přidání: 10.11.2015 21:25:21

Spolek ČKZ se od srpna 2015 stává vykonavatelem HSK (Heimatliche Sprache und Kultur) - výuky českého jazyka v kantonu Zürich a tím i kontaktní institucí pro školský úřad kantonu Zürich.

Jaké změny to s sebou přináší?

Od srpna 2015 existuje ve smyslu HSK pouze jediná česká škola vyučující v duchu HSK, spadající pod ČKZ. Znamená to, že v oblasti HSK výuky došlo ke spojení dvou do té doby na sobě nezávislých českých škol, české školy organizované ČKZ se sídlem v Adliswilu a České školy bez hranic (ČŠBH) se sídlem ve Wallisellenu.


ČŠBH paralelně vedle HSK výuky nadále provádí výuku dle mezinárodního programu ČŠBH, který co se náplně, náročnosti a časové dotace týče, přesahuje podmínky HSK výuky.

Tímto tedy k dnešnímu dni zahrnuje česká škola, zajišťující HSK - výuku českého jazyka na území kantonu Zürich, 8 vyučujících (Beinhofnerová Kamila, Benglová Emilie, Konšelová Jolana, Koucká Pavlína, Matoušková Jitka, Pajasová Alena, Rainová Jana, Vaňková Jana) a 82 žáků.

Výuka probíhá ve dvou lokacích, v Adliswilu (Schulhaus Kopfholz) a ve Wallisellenu (Schule Alpenstrasse a Familienraum).

Funkci koordinátora pro českou skupinu v kantonu Zürich v současné době vykonává Alena Pajasová.

Žáci, kteří navštěvují HSK výuku, získávají od 2. třídy na švýcarské školní vysvědčení známku z českého jazyka. Známku uděluje učitel češtiny, vyplněný formulář tzv. Attest für Unterricht in HSK předává rodičům k předání třídnímu učiteli dítěte, který ji zapisuje na vysvědčení jako předmět HSK Muttersprache Tschechisch.

Děkujeme za podporu v celé záležitosti kolem HSK výuky. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se na nás kdykoli obraťte.

S pozdravem

výbor ČKZ

a

tým učitelů české školy.

Důležité odkazy (kliknutím se otevře link na přílušné info)

Rámcový vzdělávací program HSK výuky - Česky

Rámcový vzdělávací program HSK výuky - Německy

HSK výuka rodného jazyka a kultury, informace pro rodiče - Česky

HSK výuka rodného jazyka a kultury, informace pro rodiče - Německy

HSK - Attest (vysvědčení)

link ČKZ

link Schulamt Kanton Zürich

link HSK - Unterricht (Volkschschulamt Kanton Zürich - Schulbetrieb / Unterricht - Fächer – Sprache)

link HSK - online Stundenplan, výuka češtiny

link Spolek HSK učitelů

link ČŠBH