Volby do poslanecké sněmovny 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 se uskuteční v pátek 8. října a sobotu 9. října 2021

Kdy a kdo může volit v Bernu?

Volit bude na Velvyslanectví ČR v Bernu bude možné
8. října 2021 v době 14.00 – 22.00 hod a
9. října 2021 v době 08.00 – 14.00 hod
pro ty voliče, kteří jsou buď zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, nebo předloží voličský průkaz.

Ten, kdo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, tak může pro účely říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR učinit ve lhůtě do 29. srpna 2021 do 16.00 hod. Do tohoto termínu je možno velvyslanectví doručit nebo předat písemnou žádost o zápis. Veškeré podrobnosti na webu velvyslanectví ČR v Bernu ZDE