Studie vývoje řeči dvojjazyčných dětí

Dobrý den,

Jsem studentka psychologie na Universitě Zürich a píšu moji diplomovou práci na katedře Entwicklungspsychologie: Säuglings – und Kindesalter na téma „Vliv použité řeči při společném vyprávění příběhů na volbu řeči dvoujazyčných dětí“.

S touto studií chceme zjistit, jestli zvolená řeč interakčního partnera ovlivňuje volbu řeči dvoujazyčných dětí.

Pro moji studii hledám dvoujazyčné děti ve věku 4 a 5 let, které doma mluví česky a švýcarskou němčinou. Rodiče se společně s dětmi můžou účastnit studie pohodlně z domova na vlastním počítači. Během jednoho individuálního online-setkání vyprávím společně s dítětem obrázkový příběh a hrajeme dvě krátké hry. Vše trvá max. 35 minut. Rodiče obdrží předem dva dotazníky týkající se jazykového inputu jejich dítěte, z niž jeden dotazník musí vyplnit oba rodiče jednotlivě.

Účastí na této studii by nás rodiče podpořili při průzkumu dvoujazyčného osvojování řeči a významně by přispěli k výzkumu vývojové psychologie. Děti obdrží jako poděkování malý dárek a osobní certifikát (diplom).

S pozdravem

Markéta Krüger

Studienleitung: Markéta Krüger und Anja Gampe
Entwicklungspsychologie: Säuglings- und Kindesalter, Universität Zürich
www.kleineweltentdecker.ch

E-Mail: weltentdecker-studien@psychologie.uzh.ch/ Telefon: +41 44 635 74 81