Konference SCSM

Jednodenní konference

Slovak and Czech Scientific MeetUp

v pátek 10.září 2021 na ETH Hauptgebäude v Zürichu.


Konferenci zaštiťují organizace Czexpats in Science a ŽijemVedu.

http://czexpatsinscience.cz/

https://zijemvedu.sk/

Tyto neziskové platformy sdružující české a slovenské vědce v zahraničí. Cílem je propojovat tyto vědce mezi sebou, podporovat kontakt mezi vědeckými expaty a domovinou a celkově podporovat mobilitu českých a slovenských vědců. Společně s několika Ph.D. studenty z ETH navázují na předchozí akce a proto organizují vědecký meeting pro česko-slovenskou vědeckou komunity ve Švýcarsku. Jde o jednodenní setkání zaměřené na vědecko-společenskou výměnu a také z velké části na networking. Součástí programu bude formálnější část s multi-oborovým vědeckým obsahem (kratší prezentace, diskuze) a volný networking v odpolední a večerních hodinách v centru Zurichu. Datum uskutečnění akce je 10. 9. 2021 na ETH Hauptgebäude. Další informace najdete v odkazu

"Na konferenci bychom rádi pozvali zejména akademiky, ale i Čechy pracující v průmyslu, studenty a další, koho by akce mohla zajímat. Již teď máme velmi pozitivní ohlasy. V současné době máme přislíbenou účast Prof. Petera Molnára z ETH, českého konzula Václava Šulisty, české velvyslankyně Kateřiny Fialkové a také zástupců slovenské ambasády.

V současné době také hledáme možnosti další podpory této akce. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět o možnostech podpory ze strany Čechů nebo Slováků a to ať už formou finanční nebo nefinanční (morální podpora a účast se počítá dvakrát), případně dalších subjektů, které mají zájem a přesah do česko-švýcarských vztahů. Budeme rádi za jakékoliv informace."


Se srdečným pozdravem,


Adam Pruška

Chair of the Organizing Committee

Ph.D. Student at ETH Zurich