HAAS_Dny po slávě

čtvrtek 23. března 2023

Velvyslanectví ČR v Bernu, představení pro hosty ambasády.

pátek 24. března 2023 | 20:00 h
sobota 25. března 2023 | 20:00 h

Theater Keller62, Rämistrasse 62, 8001 Zürich
Rezervace vstupenek ZDE

Vstupné CHF 42.00 / 28.00

ProART Company (CZ)

Na návštěvě u Huga Haase. Divadelní rozhovor s velkým českým hercem a jeho bratrem. 

"Smysl hned nepochopíš, musíš jen věřit, že co žiješ, smysl dává..."

Autor, režijní koncept, choreografie: Martin Dvořák

Hudba: Jan Hanák Sonority

Kostýmy: Denisa Nová

Účinkují: Martin Dvořák a Norbert Žid


Autorská inscenace Martina Dvořáka pro herce a tanečníka je založena na dostupných pramenech o herci Hugo Haasovi a jeho bratru Pavlovi, který zahynul v roce 1944 v koncentračním táboře v Osvětimi. Koncept vychází z jejich pomyslného rozhovoru před Hugovou smrtí, který rekapituluje a nahlíží na svůj život. Projekt je uveden na malém prostoru s velkým důrazem na kombinaci realistického činoherectví a stylizované pohybové „choreografie“. Herec představuje Hugo Haase, tanečník jeho bratra Pavla. Hudební stránka inscenace vychází z komorní tvorby skladatele Pavla Haase a filmové tvorby Huga Haase. Autorem je Jan Hanák Sonority. Mluvící tanečník představuje rovinu mrtvého bratra Pavla plnou fantazie, symboliky a metafyzičnosti či nedoslovnosti, herec pak svět stále žijícího Huga Haase s jeho bolestmi, nejistotou, minulostí a realitou. Oba interpreti se nacházejí po celou dobu na scéně. Momenty dramatické a intimní jsou střídány humornými a exhaltovanými. Důležitý přínos inscenace je v mapování doposud ne příliš známého Haasova období v Holywoodu a ve Vídni. V roce 2021 uplynulo 120 let od narození Huga Haase v Brně.

Ve spolupráci s divadlem Theater Keller 62 a velvyslanectvím ČR v Bernu. Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Švýcarská premiéra.
V češtině s německými titulky.

ImproTANZ

Návazně na představení proběhl improvizační taneční a pohybový workshop. 

Vedení workshopu: Alena Pajasová & Martin Dvořák 

Martin Dvořák je tanečník a choreograf, který ztvárnil významné role na velkých i malých scénách v mnoha zemích. Od roku 2004 je uměleckým ředitelem společnosti ProART a festivalu ProART, který spolu s Alenou založili.

Zakončíme malým improvizačním vystoupením obou protagonistů.

Neděle 26. března 2023, 15:00–17:00
Plasma Yoga, Moosstrasse 82, 8038 Zürich

Registrace: ZDE