Petra Hůlová - Literární večer s pozoruhodnou českou spisovatelkou a aktivistkou 18.5.

Datum přidání: 28.4.2017 17:53:16

Jsme poctěni, že jsme u nás mohli přivítat jednu z nejvýznamnějších autorek současné české literatury paní Petru Hůlovou, která na literárním večeru představila také svoji divadelní tvorbu. Děkujeme za pomoc při pořádání tohoto výjimečného večera Slavistickému semináři Curyšské university a spolku Beseda Svatopluk Čech.

Čtení a diskusi s autorkou v prostorách Slavistického semináře Curyšské univerzity moderoval Tomáš Glanc.

Ve čtvrtek 18. května od 19:30h

Adresa: Plattenstrasse 43, 8032 Zürich, místnost 111

Petra Hůlová (*1979) už 15 let zaujímá významné místo mezi nejvýraznějšími talenty současné české literatury, čtyři její romány vyšly v německých překladech, patří k nemnoha českým autorům či autorkám, jimž se v poslední době podařilo proniknout i na americký knižní trh. Děj jejích románů se odehrává v Čechách, v Mongolsku, v Rusku a v Dánsku nebo v New Yorku, vždy jde ale hlavně o lidi a jejich vztahy ve vypjatých společenských poměrech. Jednotlivé postavy i poměry, které je obklopují, spisovatelka líčí s jedinečnou směsí empatie a kritického odstupu.

V poslední době se stala událostí její divadelní hra "Buňka číslo", kterou v Praze uvádí ambiciózní divadlo Studio Hrdinů a která byla vybraná z 200 divadelních textů z celé Evropy k scénickému čtení na slavném pódiu Berliner Festspiele. Petra Hůlová je nejen výjimečná spisovatelka, ale také zastává vyhraněné občanské postoje, vyjadřuje se k migrantům a uprchlíkům, k společenskému postavení žen i k zacházení se spisovatelským řemeslem v České republice. Setkání s ní slibuje řadu inspirativních postřehů a silných zážitků!