Množí se české děti i spolky

Datum přidání: 14.6.2014 14:46:52

Množí se české děti i spolky

Když jsme se před pár lety přistěhovali do Švýcarska, byla jsem moc ráda, když jsme poprvé potkali jinou českou rodinu. Brzy přibyly další a nakonec se ukázalo, že tu kolem Curychu žije Čechů víc, než mohu poznat. V mém okolí se vyskytují především rodiny s malými dětmi, stačila tedy aktivní osoba a už vznikla skupina českého tance pro děti v Langnau (viz Zpravodaj 12/2012 České tancování pro nejmenší). K tancování brzy přibyly i hodiny češtiny a česká předškolka („Spielgruppe“).

Jelikož malých českých dětí stále přibývá (česká ambasáda dokonce přichystala vítání občánků), rozhodly se Alena Pajasová a Kamila Beinhofnerová výuku češtiny a českou předškolku, jakož i další případné akce, propojit a zastřešit jejich fungování pod hlavičkou nového českého spolku. Kromě institucionalizace již zaběhnutých aktivit si od spolku slibují lepší informovanost o českých akcích ve Švýcarsku a dalších jednorázových akcích, které chtějí také pořádat.

V úterý 3.6. se tak konala první, zakládající, valná hromada spolku Český klub Zürich. V Adliswilu se sešlo celkem 11 zakládajících členů, kteří zvolili za předsedkyni Alenu Pajasovou, za místopředsedkyni Evu Huluk a jako jednatelku Kamilu Beinhofnerovou. Diskutovala se také finanční stránka fungování spolku a valná hromada odhlasovala výši členského příspěvku (30 CHF/rok) i výši poplatku za výuku češtiny a pobyt v předškolce.

Český klub Zürich plánuje během následujícího školního roku zorganizovat kupříkladu Mikulášskou besídku či České čtení s nocováním. Zvažovat se bude i letní tábor pro děti. Podle složení zakládajících členů i předkládané agendy je zřejmé, že se bude tento spolek orientovat především na české osoby nedávného data narození. I přesto někteří členové plánují využít platformu spolku i pro setkávání dospělých.

Brzy snad také začne fungovat česká polička knih v některé místní městské knihovně. To je plán pro následující měsíce, aby si mohli rodiče půjčovat české knihy, které se využívají kupříkladu při výuce češtiny. Police bude otevřená i knihám pro dospělé. Proto jsou dárci (třeba z řad čtenářů Zpravodaje) vítáni. Také noví zájemci o členství ve spolku se mohou hlásit přes internet na níže uvedené adrese.

Čas na valné hromadě rychle utíkal, občerstvení ubývalo a i přes „porodní bolesti“ se nakonec dospělo k poslednímu bodu programu. Nastal čas se poprvé hromadně rozloučit: „Tak zase napřesrok!“ Do příštího školního roku přeji alespoň ze tří čtvrtin splněná očekávání, hodně zdaru i trpělivosti, ať je příští valná hromada pozitivního ražení.

https://sites.google.com/site/ceskyklubzurich/

https://www.facebook.com/pages/Cesky-Klub-Zurich/624217787654842

autor: Markéta Hájková

Adliswil, 12.06. 2014