Koncert k oslavě 100 letého výročí vzniku samostatného Československa 28.10.

Datum přidání: 20.9.2018 20:52:57

Klavirní trio českých filharmoniků AMALIA

Koncert k oslavě 100 letého výročí vzniku samostatného Československa

Koncert, speciálně sestavený pro příležitost oslavy 100 let od vyhlášení samostatného Československa.

Hudba českých a švýcarských autorů, z nichž někteří žili v exilu.

Připomínka 50 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy a téma emigrace, s vyjádřením vděku Švýcarské konfederaci za přijetí vysokého počtu emigrantů zejména v letech 1968 a 1969.

Koncert se uskutečnil

28. října 2018

od 17h

Schulhaus Kronenwiese - Singsaal

Schulhausstrasse 1, Adliswil 8134

Účinkující: AMALIA TRIO

Lucie Brotbek Prochásková - flétna

Jakub Dvořák - violoncello

Václav Mácha - klavír

AMALIA TRIO - Klavírní trio českých filharmoniků - je komorní soubor, který byl založen v roce 2016. Je mladý dobou vzniku, avšak zralý uměleckým vkladem jeho členů, neboť už při svém startu byl až po okraj naplněn bohatými hráčskými zkušenostmi všech tří interpretů, kteří si vytyčili za cíl popularizaci a provádění výtečných skladeb, napsaných pro toto méně obvyklé nástrojové obsazení.

S klavírním triem s flétnou namísto houslí se na koncertních pódiích setkáváme zřídka. Přitom nelze přehlédnout překvapivě bohaté množství skladeb, které byly pro obsazení flétna, violoncello a klavír zkomponovány. Tato skutečnost naštěstí nezůstala bez povšimnutí pro tři nadšené hudebníky; česko-švýcarskou flétnistku Lucii Brotbek Procháskovou a členy České filharmonie violoncellistu Jakuba Dvořáka a klavíristu Václava Máchu. Sdílejí spolu entusiasmus a neutuchající zvědavost při hledání nových či méně známých skladeb a chtějí prozkoumávat všechna zákoutí zvukové palety barev, které nabízí spojení klavíru, dechového a smyčcového nástroje. Ačkoliv klavírní trio jako žánr přináší - a zároveň unese - větší sólistickou svobodu jednotlivých hráčů než čistě smyčcové komorní seskupení, ukáže však zřetelně, zda interpreti ze zdánlivě neslučitelné konstelace vytvoří hudební jednotu. To se členům AMALIA TRIA daří vrchovatou měrou. Dokonalá virtuosní souhra a vytvoření harmonického celku, který sjednocuje důležité atributy jednotlivých nástrojů, byly určujícím klíčovým impulsem ke zrodu nového souboru s nezaměnitelným osobitým zvukem. Bohaté umělecké zkušenosti všech tří komorních hráčů, podnícení vzájemnou inspirací a touha po objevování nových interpretačních možností se tak staly těmi správnými předpoklady pro vznik hudebního tělesa AMALIA TRIO.

Program:

A.Fils - J.N.Hummel - E.Alder - (přestávka) - J.Krček - J.Suk - B.Martinů

Koncert pořádal Český klub Zürich za finanční podpory Velvyslanectví České republiky.