3. valná hromada Českého Klubu Zürich

Datum přidání: 29.5.2016 9:55:39

ve středu 15.6. od 19.30h

Haus Brugg, Adliswil

Bahnhofplatz 5 (objekt Adliswilské knihovny), Zimmer DG4

Srdečně zveme nejen členy klubu, ale také další zájemce o naši činonost k přátelskému posezení.

Program jednání:

1. Přivítání

2. Volba dvoučlenné volební komise

3. Zpráva o činnosti ČKZ za uplynulý rok

4. Zpráva o vyúčtování za kalendářní rok 2015

5. Revizní zpráva za rok 2015

6. volba výboru ČKZ

7. Volba 2 revizorů účtů

8. Potvrzení přijetí nových členů

9. Předložení účetní uzávěrky za minulé období a rozpočtu na rok následující

10. Hlasování o výších členského příspěvku, školného v České škole a příspěvku pro účast v Krabbelgruppe

11. Diskuse