Domov v srdci

Jak se cítit doma všude, kam přijdu? Nejsnazší odpovědí je být sám/a sobě nejlepším přítelem. Jenže jak na to? Co vlastně znamená ta tolik omílaná sebeláska? Všichni říkají, jak je důležitá, ale jak se to dělá? Mám jít před zrcadlo a říkat si dokola: mám tě ráda, jsi krásná, apod.?
Není to nutné. Sebeláska je daleko víc proces než trvalý stav. Zahrnuje spoustu věcí – od vědomí toho, co jsou mé silné stránky až po obrácení se o pomoc ve chvíli, kdy pomoc potřebuji. Je to každodenní trénink vděčnosti a umění rozdýchat úzkost. Znamená to vyznat se ve svých pocitech, uvědomovat si vlastní potřeby a neopouštět se na cestě za svým cílem. Vědět, kdo jsem a kam jdu a nešilhat po cestách ostatních, učit se mít rád tu svou vlastní a jedinečnou životní stezku. A na tom všem budeme společně pracovat skrze hru, koučování, radost ze setkání a skupinovou práci.

Zveme vás na interaktivní workshop s Magdalenou Vokáčovou. Máme skvělou příležitost dozvědět se více o jejích metodách práce s vlastním nitrem.

ve čtvrtek 9. května,  14 - 17h
v sobotu 11. května,  14 - 18h
Kde: Musikhaus, Kilchbergstrasse 9, 8134 Adliswil

Srdečně zveme také na ImproTANZ workshop s Alenou v pátek 10. května 10-12:30h, kde na prožitek ze čtvrtka navážeme a dále rozvineme ve fyzickém těle.

Cena: 160 CHF
Pohybová a taneční spolupráce: Alena Pajasová
Káva zajištěna.

Rezervace ZDE

Magdalena Vokáčová

Jako kouč a terapeut pracuje víc než dvacet let. Vystudovala herectví, autorskou tvorbu a pedagogiku na Divadelní akademii múzických umění v Praze. Odborně se vzdělávala v Čechách, v několika zemích Evropy i v Americe, nyní pracuje s klienty z celého světa. Ve své práci propojuje psychologické a umělecké metody.

Je autorkou knihy Zakázaná učebnice koučování, Zakázané lásky a Sebekoučovacích karet Carpe Diem. Pravidelně publikovala v Psychologii dnes. V současné době vede již 16. ročník profesionálního výcviku Koučink jako umění a pracuje jako redatoktorka v Českém rozhlase.

www.vokacova.com
Facebook: Magdalena Vokáčová Žít a užívat
Instagram:magdalena.vokacova