Podporují nás

Činnost Českého klubu Zürich je financována z členských příspěvků členů a z darů.
Pokud nás chcete finančně podpořit formou daru, nebo pokud se chcete stát členem, prosím kontaktujte nás.
Děkujeme Monice Skálové za fotky dětí z České školy a Předškolky
Monika Skala photographywww.zuzak.ch

Děkujeme za dlouhodobé právní poradenství pro ČKZ


https://www.facebook.com/czechusoutnow

Naši činnost finančně podpořili
Rebecca Neff - CZECH IT OUT
Děkujeme!Dále děkujeme:

Ireně Bůžkové za vytvoření loga a spolupráci na grafice tohoto webu
Michaele Šťávové - Prokopové za grafiku vstupenek pro divadelní představení