Česká škola

Český klub nabízí výuku českého jazyka pro děti od 4 let, které navštěvují Kindergarten nebo Primarschule.

Ve výuce klademe hlavní důraz na rozvoj slovní zásoby a kultivovanou komunikaci. Každá hodina je členěna na několik částí, má své hlavní téma, které se dotýká tradic, kultury a života kolem nás. Děti pracují s českými učebnicemi a pracovními sešity  a dalšími doplňkovými materiály. U školáků se věnujeme výuce čtení a psaní, práci s textem a jeho pochopení. Věnujeme se systematickému výkladu pravopisu českého jazyka. Rodiče po každé lekci dostanou od učitele email s informací o dění ve výuce a krátkým domácím úkolem. Mohou se tak s dětmi doma ještě k jednotlivým tématům vrátit a navázat na ně.

Adliswil 
Česká škola Adliswil nabízí výuku ve skupinách podle věku od 1. Kindergarten po 4. třídu. 
Kde: Schulhaus Kopfholz, Kopfholzstrasse 2-4, 8134 Adliswil/ZH, Švýcarsko
Kdy: středa 14:00 - 15:15h

V tomto školním roce českou školu v Höngg neotevíráme, v případě zájmu dostatečného počtu dětí uvažujeme o otevření jedné třídy pro děti 1.+2. KG 
Den a čas bude upřesněn.


Foto: Monika Skálová

Více informací o HSK najdete také na webu Bildungsdirektion Kantonu Zürich ZDE
V příloze HSK_rahmenlehrplan (v češtině i v němčině) najdete rámcové osnovy výuky HSK, podle kterých učí naše škola.