Archiv‎ > ‎Akce organizované ČKZ‎ > ‎

3. valná hromada Českého Klubu Zürich

přidáno: 29. 5. 2016 2:55, autor: Alena Pajasová   [ Aktualizováno 28. 9. 2016 12:49 uživatelem Český Klub Zürich ]
ve středu 15.6. od 19.30h
 
Haus Brugg, Adliswil
Bahnhofplatz 5 (objekt Adliswilské knihovny), Zimmer DG4

Srdečně zveme nejen členy klubu, ale také další zájemce o naši činonost k přátelskému posezení.

Program jednání:

1. Přivítání
2. Volba dvoučlenné volební komise 
3. Zpráva o činnosti ČKZ za uplynulý rok
4. Zpráva o vyúčtování za kalendářní rok 2015
5. Revizní zpráva za rok 2015
6. volba výboru ČKZ
7. Volba 2 revizorů účtů 
8. Potvrzení přijetí nových členů
9. Předložení účetní uzávěrky za minulé období a rozpočtu na rok následující 
10. Hlasování o výších členského příspěvku, školného v České škole a příspěvku pro účast v Krabbelgruppe
11. Diskuse

Comments