Logopedická poradna

Pro všechny, kteří by měli zájem o konzultaci k řečovému vývoji dítěte nabízíme poradenství
v sobotu 9.července 2022 mezi 9:30 a 16:00 hod, v Schulhaus Kopfholz, Kopfholzstrasse 4, 8134 Adliswil.

Za poradnu se platí 50 CHF za 45 minutovou konzultaci. Termín si předem domluvíte s paní Martinou Křoustkovou, kromě soboty je možné také smluvit termín po výuce v české škole 6. července odpoledne.
Tato první diagnostická konzultace má sloužit jako seznámení a vstupní poradna. Pro všechny, kdo by měli zájem o následnou dlouhodobější logopedickou péči nabízíme pokračování on-line formou (jednotlivou konzultaci 30min/40 CHF nebo nebo v balíčku 5 konzultací/190 CHF). Časový harmonogram a frekvence poradny je na Vaší dohodě s paní logopedkou.

Mgr. et Mgr. Martina Křoustková

logoped a speciální pedagog

Martina Křoustková vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, a to hend dva obory - učitelství 1. stupně a speciální pedagogiku se specializací na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení. Po ukončení studia pracovala v různých předškolních a školních zařízeních jako logopedka a od roku 2013 v Ambulanci klinické logopedie v Náchodě. Poskytovala logopedickou péči dětem raného, předškolního, školního věku i dospělým s poruchami řeči a jinými poruchami a postižením.

Od roku 2012 je členkou  Asociace klinických logopedů ČR.

V logopedii je pro ni klíčový pozitivní přístup, tvořivé hravé učení a přirozená podpora správného vývoje řeči a celé osobnosti dítěte.

----

Milí rodiče,

dovoluji si Vám nabídnout logopedickou konzultaci.

Probereme spolu vývoj řeči Vašeho dítěte, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, gramatickou stránku řeči a samozřejmě výslovnost jednotlivých hlásek a možnost jejich úpravy. Nabízím konzultace na míru dle konkrétních potřeb dětí i rodičů (poradenství, prevence, diagnostika, terapie). Můžete se mnou vedle řečovéhho vývoje konzultovat, různé problémy u dětí, jak z hlediska diagnózy, tak edukace. Například v oblasti ADHD, autismu, ment. retardace, poruch učení mám dost zkušeností. Navíc bilingvalismus u dětí má svá specifika ve vývoji řeči také.

Ráda se s Vámi i Vašimi dětmi uvidím
ve středu 6.7. o
d 16h
nebo v sobotu 9. 7 . 2022 mezi 9:30 a 16:00 hod, ve škole Kopfholz v Adliswilu.

V případě Vašeho zájmu se ozvěte do 5.7. na můj e-mail martinakalousova@seznam.cz a domluvíme spolu přesný čas naší schůzky.

Mgr. Martina Křoustková

klinický logoped