Česká škola‎ > ‎

Česká škola Zürich Höngg

Ve školním roce 2018 - 19 otevíráme nově jednu třídu pro děti ve věku 4 - 7 let, které navštěvují Kindergarten anebo 1. třídu.

Kde: GZ Höngg, Standort Rütihof, Hurdäckerstr. 6
Kdy: Pondělí 15:45 - 17:00 h
Vyučující: Petra Slavíková

Začínáme 27.8.2018

Přihláška on-line ZDE
Školní řád ke stažení v příloze.


Ve výuce klademe hlavní důraz na rozvoj slovní zásoby a kultivovanou komunikaci. Věnujeme se rozvoji grafomotorických dovedností a postupně poznáváme písmena české abecedy, u školáků rozvíjíme čtení a psaní. Každá hodina je členěna na několik částí, má své hlavní téma, které se dotýká tradic, kultury, zdraví a života kolem nás.
Děti pracují s českými pracovními sešity určenými pro mateřské školy a první třídu a dalšími doplňkovými materiály. Jako prostředky výuky slouží také hry, výtvarné činnosti, zpívání nebo poslech čteného textu. 
Rodiče po každé lekci dostanou od učitele email s informací o dění ve výuce a krátkým domácím úkolem. Mohou se tak s dětmi doma ještě k jednotlivým tématům vrátit a navázat na ně. 

Vyučující

Mgr. Petra Slavíková
vyučující v Předškolce

Petra Slavíková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Kralové, obor učitelství 1. stupně ZŠ se specializací na alternativní vzdělávání (Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika, program Zdravá škola a Začít spolu). Během studia pracovala na částecný úvazek jako asistentka na Základní škole v Hrochově Týnci, kde se věnovala žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Své zkušenosti nasbírala také během praxe v Montessori škole a v Dětském domově. Od dětství se věnuje tanci, proto se rozhodla v roce 2010 otevřít taneční přípravku pro děti ve věku 4 – 7 let. Petra je držitelkou certifikátu Prvni pomoci. Od roku 2016 žije ve Švýcarsku. Nejdříve pracovala jako chůva v jihoafrické rodině v Thalwilu, od srpna 2017 pracuje jako učitelka v House of Kids, mezinárodní Montessori školce v Adliswilu. Od května 2017 vyučuje v Předškolce a od srpna 2018 v České škole.

Ċ
Český Klub Zürich,
30. 8. 2018 2:29
Comments