Archiv zpráv‎ > ‎Zprávy odjinud‎ > ‎

SOS pro Zpravodaj SSČS

přidáno: 4. 10. 2016 12:22, autor: Český Klub Zürich   [ aktualizováno 4. 10. 2016 12:33 ]
Předsednictvo SSČS  nabízí šanci na vytvoření nového  týmu Zpravodaje
(jednotlivé funkce a popisy požadovaných prací spojených s vydáváním najdete v tabulce)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři
předsednictvo Svazu spolků zhodnotilo na své schůzi dne 19.8.2016 finanční situaci Zpravodaje a zjistilo, že vydávání časopisu nebude od Nového roku 2017 v dosavadním, i když velice úsporném režimu, možné. Představa, že by šlo ještě více snížit náklady na tisk se jeví jako nereálná, předsednictvo proto v zájmu záchrany Zpravodaje rozhodlo hledat rezervu v oblasti osobních nákladů.

Hledáme proto nový tým Zpravodaje, který by byl ochotný pracovat zdarma.
Bylo rozhodnuto, že dosavadní redaktor a administrátorka Zpravodaje dostanou k 31.12.2016 výpověď. Do tohoto termínu bude Zpravodaj vycházet jako dosud.

Pro Zpravodaj je rok 2017 jubilejním 50. ročníkem
Zveme všechny zájemkyně a zájemce, kteří by byli ochotni v budoucnu, nejméně však v jubilejním roce 2017, bezplatně vykonávat některou – nebo více – z níže uvedených prací, aby se přihlásili na mailové adrese Svazu (info@svaz-spolku.ch).
Podmínkou pro převzetí funkce jsou k práci potřebné schopnosti, nebo ochota je získat, technické vybavení (počítač, mail, apod.), dále pak ochota vykonávat popsanou práci zodpovědně a pravidelně.
Termín k dodání přihlášek je 15. 10. 2016, pak následuje informace výboru. O přidělení funkcí definitivně rozhodne výbor Svazu dne 22. 10. 2016. Zahájení činnosti podle dohody, nejpozdějiběhem prosince (XII. 2016) k přípravě lednového čísla.
Dosavadní tým je k dispozici jako podpora a poradce do konce roku a na základě dobrovolnosti i později, korektoři, tiskárna a distribuce zůstávají. (Finance Zpravodaje umožňují pouze vyplácení odškodnění za efektivní výdaje.)

funkce
činnost (s možností jak převzetí více činností / funkcí, tak i „job sharing“)

vedoucí redaktor/ka

zodpovídá za pravidelné vycházení a celkový obsah; přijímá  příspěvky a předává je CZ resp. SK redakci, koordinuje lay-out zpracovaných jazykových částí a inzerce;
příspěvky v jazycích Švýcarska vycházejí zpravidla v originále (zodpovídá ved. red.)
redaktor/ka české části
zodpovídá za výběr příspěvků v češtině, jejich zpracování a včasné dodání ved. redakce
redaktor/ka slovenské části
zodpovídá za výběr příspěvků ve slovenštině, jejich zpracování a včasné dodání ved. redakce
zástupce ved. redaktora/ redaktorky
v případě potřeby přebírá práce, pravomoci a zodpovědnost ved. redakce
administrace
správa předplatitelů, správa financí vč. předplatného a vyúčtování inzerce a distribuce
inzerce
akvizice a prodej; předání tiskových předloh ved. redakce, předání dodacích listů administrátorce k fakturaci

Děkujeme za váš zájem a ochotu podpořit a udržet vydávání Zpravodaje i v jubilejním 50. ročníku
Předsednictvo Svazu spolků
Comments