Archiv zpráv‎ > ‎Zprávy odjinud‎ > ‎

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 – základní informace MŠMT

přidáno: 14. 8. 2017 14:12, autor: Český Klub Zürich
Od 1. září 2017 vejde v účinnost novelizované ustanovení § 38 odst. 3 školského zákona, kdy se povinnost být zároveň žákem školy v ČR mění na možnost. Nově tedy žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky může být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy, kterou zvolil zákonný zástupce žáka („kmenová škola“). Pokud zákonný zástupce žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, nezvolí pro své dítě kmenovou školu, dokládá plnění povinné školní docházky přímo ministerstvu, a to způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu (novelizovaná vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní způsob bude zveřejněn na stránkách ministerstva, odkaz v příloze.

Od 1. září 2017 tedy záleží na rozhodnutí zákonných zástupců žáka, zda budou nebo nebudou přihlašovat své dítě v době plnění povinné školní docházky do kmenové školy v ČR. 
Ředitel ředitel základní školy v ČR nemůže na základě vlastního rozhodnutí a bez (písemné) žádosti zákonného zástupce vyřadit tyto žáky z evidence školy (ukončit jim docházku do školy) nebo je pouze z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí nepřijmout ke vzdělávání. 
Ministerstvo doporučuje rodičům vycházet při rozhodování, zda pro dítě zvolit kmenovou školu či ho jen registrovat na ministerstvu, z úvahy o tom, zda v budoucnu plánují návrat do ČR. Pokud v okamžiku návratu bude jejich dítě žákem kmenové školy v ČR, bude pokračovat ve vzdělávání v této škole. Pokud kmenovou školu mít nebude (tedy dítě bude registrováno na ministerstvu), prvním krokem bude najít školu, která dítě přijme ke vzdělávání. S rozhodnutím, zda žák bude nebo nebude zapsán v kmenové škole v ČR, souvisí i možnost konání zkoušek a postupného získávání základního vzdělání dle školského zákona. Pokud žák nebude mít kmenovou školu v ČR, nebude moci konat zkoušky a tedy získávat základní vzdělání v ČR. Žák pak nezíská v ČR stupeň základního vzdělání a bude-li třeba vzdělání žáka prokázat, bude nutné žádat o uznání vzdělání, které žák získal v zahraničí (o možnostech uznávání zahraničního vzdělání viz příloha.

Výše uvedené platí i v případě, že žák má kromě občanství ČR i občanství jiného státu (dvojí občanství). 

Od 1. 9. 2017 je v ČR stanovena také povinnost vzdělávání v období posledního předškolního roku věku dítěte. Tato povinnost (případně povinnost vzdělávání prokazovat) se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí. Doporučujeme však i v těchto případech kontaktovat spádovou mateřskou školu a oznámit dlouhodobý pobyt dítěte v zahraničí.
Comments